Privacyverklaring CuteDutch

CuteDutch vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe we dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over ons
CuteDutch, tevens h.o.d.n. Shop MyKrissieDolls
Nijverheidsweg 17
2821 AT Stolwijk
E-mailadres: info@cutedutch.nl
KVK: 63281317
2. Wanneer verwerken we welke persoonsgegevens?

Klantenservice
Wanneer je het contactformulier op de website invult, verwerkt CuteDutch jouw naam en e-mailadres. Ook kun je ons (via de website) bereiken via Whatsapp. In dat geval verwerken we ook je telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Verwerking van jouw bestelling
Om jouw bestelling te verwerken, verzamelen we de volgende gegevens: e-mailadres, voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, factuur- en verzendadresgegevens, land en telefoonnummer. Het telefoonnummer kunnen we gebruiken om jouw bestelling te verifiëren.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Automatische SMS-updates
Wanneer je een bestelling hebt gedaan en wenst automatische SMS-updates te ontvangen, dan gebruiken we alleen jouw telefoonnummer.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: totdat de bestelling is geleverd, of indien je een account hebt aangemaakt, zolang je je account hebt geregistreerd

CAL (Crochet Along)
Wanneer je een CAL-pakket bestelt, wordt jouw e-mailadres gebruikt om jou wekelijks een digitaal haakpatroon op te sturen.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de CAL duurt

Verlaten winkelwagen
Wanneer je bent ingelogd met je account en je nog producten in je winkelwagentje hebt liggen, dan versturen we je een e-mail om je daarvan op de hoogte te brengen.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: zolang jij producten in je winkelwagentje hebt

Accountregistratie
Om sneller af te kunnen rekenen en je bestelgeschiedenis te zien, kun je een account bij ons aanmaken. We verzamelen hiervoor je voor- en achternaam, e-mailadres en inloggegevens.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang jij je account behoudt

Artikel weer op voorraad
Is een artikel niet meer op voorraad? Dan kun je op de pagina van dit artikel je e-mailadres achterlaten om een e-mail te ontvangen wanneer het product weer op voorraad is.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: totdat het product weer op voorraad is

Nieuwsbrief
Om je op de hoogte te stellen van informatie en nieuwtjes, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor verzamelen we je e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie van de bestelling en voor onze financiële administratie verwerken wij jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerkt CuteDutch persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Het belang om jouw persoonsgegevens te verwerken is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). CuteDutch verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar we (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:
- Websitehost
- ICT-ondersteuner
- Shopify
- Picqer
- PostNL
- WhatsApp Business
- Exact
- Betaalproviders
- LastPass
- Office365

CuteDutch verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen
CuteDutch probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat CuteDutch toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
CuteDutch heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die wij bijvoorbeeld nemen, zijn het gebruik van een wachtwoordmanager, het maken van back-ups, het niet gebruik maken van een onbeveiligd netwerk, en het gebruik van tweestapsverificatie voor alle accounts.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. CuteDutch maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Jouw rechten
Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens CuteDutch van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen wij op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat wij de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, wij de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten wij (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar
Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerken wij deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je CuteDutch toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer wij jouw toestemming hebben gekregen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe CuteDutch met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@cutedutch.nl

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van CuteDutch, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 20 maart 2021